หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
การเงิน-การคลัง
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2564

เมื่อ 15/10/2021 เวลา 14:13:17 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 15/10/2021 เวลา 13:38:35 น.

งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อ 15/10/2021 เวลา 13:37:42 น.

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม2564

เมื่อ 14/09/2021 เวลา 13:22:13 น.

งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อ 05/08/2021 เวลา 14:32:41 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 15:11:57 น.

งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 15:10:53 น.

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2563

เมื่อ 07/07/2021 เวลา 15:15:50 น.

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2562

เมื่อ 07/07/2021 เวลา 15:14:54 น.

งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เมื่อ 11/06/2021 เวลา 10:05:02 น.

งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564

เมื่อ 13/05/2021 เวลา 10:26:40 น.

งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อ 16/04/2021 เวลา 14:12:37 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:56:05 น.

งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 10/03/2021 เวลา 14:35:16 น.

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564

เมื่อ 08/02/2021 เวลา 16:36:49 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2564(3/3)

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 11:02:21 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2564(2/3)

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 11:01:47 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2564(1/3)

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 11:01:17 น.

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563

เมื่อ 08/01/2021 เวลา 15:09:46 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อ 15/12/2020 เวลา 11:59:47 น.

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 30/11/2020 เวลา 11:16:10 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563(1/6)

เมื่อ 25/11/2020 เวลา 12:25:47 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563(6/6)

เมื่อ 24/11/2020 เวลา 10:04:14 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563(5/6)

เมื่อ 24/11/2020 เวลา 10:04:07 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563(4/6)

เมื่อ 24/11/2020 เวลา 10:03:55 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563(3/6)

เมื่อ 24/11/2020 เวลา 10:03:44 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563(2/6)

เมื่อ 24/11/2020 เวลา 10:03:36 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 07/10/2020 เวลา 16:19:52 น.

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563

เมื่อ 07/10/2020 เวลา 15:17:31 น.

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563

เมื่อ 11/09/2020 เวลา 14:56:15 น.

งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อ 06/08/2020 เวลา 14:22:41 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 13/07/2020 เวลา 12:55:35 น.

งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อ 10/07/2020 เวลา 21:21:11 น.

งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อ 11/06/2020 เวลา 13:47:24 น.

งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อ 11/06/2020 เวลา 13:44:24 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 10/04/2020 เวลา 12:07:43 น.

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563

เมื่อ 09/04/2020 เวลา 11:59:49 น.

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 05/03/2020 เวลา 11:34:27 น.

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 12:55:23 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 16/01/2020 เวลา 16:07:42 น.

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อ 16/01/2020 เวลา 15:41:26 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อ 12/12/2019 เวลา 11:10:33 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562

เมื่อ 11/11/2019 เวลา 09:55:36 น.

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 28/10/2019 เวลา 14:15:00 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 22/10/2019 เวลา 14:43:47 น.

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อ 09/10/2019 เวลา 09:54:40 น.

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อ 09/09/2019 เวลา 10:31:57 น.

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เมื่อ 13/08/2019 เวลา 10:22:39 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 08/07/2019 เวลา 13:48:06 น.

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อ 08/07/2019 เวลา 09:33:06 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 09:53:57 น.

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อ 08/05/2019 เวลา 11:44:10 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 05/04/2019 เวลา 10:27:11 น.

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562

เมื่อ 04/04/2019 เวลา 09:35:13 น.

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อ 11/03/2019 เวลา 15:10:24 น.

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เมื่อ 11/03/2019 เวลา 13:56:45 น.

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562

เมื่อ 20/02/2019 เวลา 10:04:41 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 11/01/2019 เวลา 11:30:46 น.

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อ 11/01/2019 เวลา 11:29:41 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เมื่อ 14/12/2018 เวลา 11:46:06 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อ 08/11/2018 เวลา 10:32:06 น.

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 08/11/2018 เวลา 10:29:36 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 17/10/2018 เวลา 11:18:50 น.

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561

เมื่อ 17/10/2018 เวลา 11:07:41 น.

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561

เมื่อ 12/09/2018 เวลา 11:43:49 น.

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เมื่อ 08/08/2018 เวลา 10:48:53 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 12/07/2018 เวลา 10:32:24 น.

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อ 12/07/2018 เวลา 10:08:21 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อ 11/06/2018 เวลา 14:29:22 น.

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561

เมื่อ 08/05/2018 เวลา 13:44:06 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 26/04/2018 เวลา 14:47:10 น.

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561

เมื่อ 23/04/2018 เวลา 10:52:55 น.

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 11:15:07 น.

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561

เมื่อ 12/02/2018 เวลา 14:27:31 น.

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1) ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 10/01/2018 เวลา 10:50:06 น.

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560

เมื่อ 09/01/2018 เวลา 11:38:23 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 08:59:07 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 10:39:06 น.

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 11/10/2017 เวลา 11:07:53 น.

งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560

เมื่อ 11/10/2017 เวลา 10:37:11 น.

งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อ 11/10/2017 เวลา 10:36:46 น.

งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560

เมื่อ 11/10/2017 เวลา 10:36:27 น.

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 11:37:57 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 11:36:57 น.

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2,3 ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 11:35:31 น.

งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 11:32:55 น.

งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 11:32:30 น.

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 11:32:09 น.

งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560

เมื่อ 21/07/2017 เวลา 11:31:42 น.

รายงาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อ 19/01/2017 เวลา 14:23:24 น.

งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559

เมื่อ 19/01/2017 เวลา 14:21:57 น.

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อ 22/12/2016 เวลา 11:12:18 น.

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559

เมื่อ 22/12/2016 เวลา 11:11:49 น.

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559

เมื่อ 17/10/2016 เวลา 10:36:23 น.

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อ 17/10/2016 เวลา 10:35:10 น.

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2และ3

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:30:50 น.

งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:05:55 น.

งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:05:31 น.

งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:04:45 น.

งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 10:04:03 น.

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เมื่อ 23/03/2016 เวลา 14:37:25 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559

เมื่อ 23/03/2016 เวลา 14:36:49 น.

การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1(แนบท้าย)

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 13:32:02 น.

ประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 13:31:33 น.

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 13:17:30 น.

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อ 26/01/2016 เวลา 13:07:30 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:41:01 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:33:15 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:32:20 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนมกราคม 2558

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:31:41 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:30:59 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:25:35 น.

งบรับจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:24:45 น.

งบรับจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:21:18 น.

งบทดลองประจำปี 2557.xls

เมื่อ 23/01/2015 เวลา 10:41:37 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506407 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์