หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
งานจัดเก็บรายได้
รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนพฤษภาคม 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:39:26 น.

รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนเมษายน 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:39:01 น.

รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนมีนาคม 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:38:38 น.

รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:38:12 น.

รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนมกราคม 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:37:48 น.

รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนธันวาคม 2563

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:37:21 น.

รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:36:58 น.

รายงานรายละเอียดรายรับจริงเดือนตุลาคม 2563

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:36:22 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เมื่อ 14/07/2020 เวลา 09:04:46 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เมื่อ 14/07/2020 เวลา 09:04:10 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

เมื่อ 14/07/2020 เวลา 09:03:13 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

เมื่อ 14/07/2020 เวลา 09:02:05 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 05/03/2020 เวลา 11:35:29 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อ 11/02/2020 เวลา 12:56:30 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อ 16/01/2020 เวลา 15:35:59 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อ 12/12/2019 เวลา 11:11:35 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

เมื่อ 11/11/2019 เวลา 09:58:28 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อ 09/10/2019 เวลา 09:55:32 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อ 09/09/2019 เวลา 10:34:12 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เมื่อ 13/08/2019 เวลา 10:23:23 น.

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อ 19/07/2019 เวลา 10:08:08 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อ 08/07/2019 เวลา 09:34:26 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 09:56:33 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

เมื่อ 08/05/2019 เวลา 11:45:59 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

เมื่อ 04/04/2019 เวลา 09:36:35 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมื่อ 11/03/2019 เวลา 15:13:48 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

เมื่อ 20/02/2019 เวลา 10:03:53 น.

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562

เมื่อ 07/02/2019 เวลา 15:50:51 น.

ประชาสัมพันธ์การควบคุมกิจการตู้น้ำมันชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร

เมื่อ 07/02/2019 เวลา 15:49:42 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อ 11/01/2019 เวลา 11:32:32 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เมื่อ 14/12/2018 เวลา 11:47:17 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อ 08/11/2018 เวลา 10:33:45 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

เมื่อ 17/10/2018 เวลา 11:13:16 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

เมื่อ 12/09/2018 เวลา 11:44:28 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เมื่อ 08/08/2018 เวลา 10:50:07 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อ 12/07/2018 เวลา 10:09:26 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เมื่อ 11/06/2018 เวลา 14:28:07 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน เม.ย. 61

เมื่อ 08/05/2018 เวลา 13:36:47 น.

ทะเบียนเงินรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน มี.ค. 61

เมื่อ 23/04/2018 เวลา 10:50:20 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ก.พ. 61

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 11:12:03 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ม.ค. 61

เมื่อ 12/02/2018 เวลา 14:25:57 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ธ.ค. 60

เมื่อ 09/01/2018 เวลา 11:26:15 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน พ.ย. 2560

เมื่อ 19/12/2017 เวลา 08:52:44 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2561 ประจำเดือน ต.ค. 2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:56:39 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ย. 2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:56:07 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ส.ค. 2560

เมื่อ 16/11/2017 เวลา 09:55:31 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.ค. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:56 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มิ.ย. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:43 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ค. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:28 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:15 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน มี.ค. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:35:00 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ก.พ. 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:34:44 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ม.ค 2560

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:34:29 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ธ.ค. 2559

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:34:01 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน พ.ย 2559

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:33:43 น.

ทะเบียนรายรับ ประจำปี 2560 ประจำเดือน ต.ค. 2559

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 10:33:23 น.

รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 02/12/2016 เวลา 10:45:43 น.

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ

เมื่อ 02/12/2016 เวลา 10:34:00 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506472 ครั้ง กำลังออนไลน์ 14 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์