หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/10/2021 เวลา 09:16:09 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11

เมื่อ 18/08/2021 เวลา 09:10:23 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/07/2021 เวลา 09:50:46 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 และแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 10

เมื่อ 14/07/2021 เวลา 14:44:49 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 11:52:26 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8

เมื่อ 13/07/2021 เวลา 11:52:09 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 10:33:01 น.

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เมื่อ 17/05/2021 เวลา 11:38:20 น.

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ เทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 14/05/2021 เวลา 13:59:45 น.

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

เมื่อ 23/03/2021 เวลา 14:48:21 น.

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 10:49:41 น.

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 10:49:30 น.

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 10:48:44 น.

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 10:48:18 น.

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 10:47:41 น.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5

เมื่อ 07/12/2020 เวลา 09:34:04 น.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

เมื่อ 07/12/2020 เวลา 09:33:41 น.

แนบท้ายประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:58:31 น.

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เมื่อ 21/09/2018 เวลา 09:17:22 น.

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เมื่อ 27/02/2018 เวลา 14:12:04 น.

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อ 19/02/2018 เวลา 15:51:30 น.

แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:09:58 น.

ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 2

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:09:28 น.

ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ครั้งที่ 1

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:09:13 น.

แผนพัฒนาสามปี 2558-2560

เมื่อ 22/01/2015 เวลา 14:27:14 น.

แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558

เมื่อ 16/01/2015 เวลา 15:20:37 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506419 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์