หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:52:54 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "หวยใต้ดินผิดกฎหมาย"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:52:26 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "สิทธิของผู้ค้ำประกันเมื่อเกิดการเบี้ยวหนี้"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:51:37 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "สิ่งของในห้องเช่าพังใครต้องรับผิดชอบ"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:51:05 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชยหากถูกเลิกจ้าง"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:50:39 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ล่าสัตว์สงวนโทษหนักกว่าเดิม"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:50:10 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ดื่มเหล้าในงานบุญภายในวัด มีความผิด"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:49:49 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "คิดให้ดีก่อนค้ำประกัน"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:49:11 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ระวังมีความผิด"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:48:51 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:48:24 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ไม่ไปแจ้งดำเนินคดี ระวังหมดอายุความ"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:47:28 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "แชทขอยืมเงิน เท่ากับสัญญากู้ยืมเงิน"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:47:05 น.

กฎหมายน่ารู้ ตอน "เมาแล้วขับรถชนผู้อื่น มีโทษทั้งปรับทั้งจำคุก"

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:45:25 น.

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน : ระบบยุติธรรมสร้างสุข

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:24:18 น.

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน : ระบบยุติธรรมสร้างสุข สำหรับรับเรื่องร้องทุกข์

เมื่อ 15/11/2019 เวลา 11:23:50 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506453 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์