หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
งานกิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 14/07/2021 เวลา 13:24:34 น.

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 14/07/2021 เวลา 13:23:07 น.

รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 14/07/2021 เวลา 13:22:14 น.

ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:36:27 น.

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:35:59 น.

ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:34:07 น.

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:33:41 น.

ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:21:55 น.

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:18:27 น.

ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:15:35 น.

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อ 08/07/2021 เวลา 10:13:16 น.

ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:11:02 น.

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:10:49 น.

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:10:39 น.

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:10:26 น.

ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:10:13 น.

ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:09:58 น.

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:09:43 น.

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พศ 2563

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 10:09:25 น.

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 04/08/2020 เวลา 11:08:52 น.

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 04/08/2020 เวลา 11:08:33 น.

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 04/08/2020 เวลา 10:43:00 น.

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 04/08/2020 เวลา 10:24:00 น.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยสามัญ 4 พ.ศ.2557

เมื่อ 23/01/2015 เวลา 14:44:12 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506489 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์