หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เมื่อ 08/10/2020 เวลา 09:58:25 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนงานก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 21/08/2020 เวลา 14:50:26 น.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อ 22/07/2020 เวลา 15:32:03 น.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

เมื่อ 12/05/2020 เวลา 09:22:16 น.

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 12/05/2020 เวลา 09:21:52 น.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 09/04/2020 เวลา 16:43:27 น.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:12:38 น.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 17/10/2017 เวลา 09:55:11 น.

แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1-ผด.2

เมื่อ 11/10/2016 เวลา 10:14:18 น.

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

เมื่อ 05/06/2015 เวลา 09:35:55 น.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ปี(พ.ศ.2556-2558)

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 15:15:27 น.

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 2

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:49:21 น.

แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ คตง.ปี 2558 ครั้งที่ 1

เมื่อ 04/06/2015 เวลา 14:48:54 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 506393 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์