Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24/06/2020 เวลา 16:09:48 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นและหมอกควัน

13/03/2020 เวลา 15:59:07 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13/03/2020 เวลา 15:58:00 น.

ดับไฟป่า

11/03/2020 เวลา 15:35:49 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

11/03/2020 เวลา 15:30:21 น.

โครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

27/01/2020 เวลา 16:11:07 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:48:22 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:47:55 น.

ประชาสัมพันธ์การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เมื่อ 16/06/2020 เวลา 12:50:49 น.

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีพ.ศ.2563

เมื่อ 16/06/2020 เวลา 12:32:42 น.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563

เมื่อ 12/06/2020 เวลา 14:25:25 น.

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เมื่อ 04/06/2020 เวลา 10:29:25 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 25/06/2020 เวลา 11:26:40 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคันสระประปา บ้านป่าคา หมู่ที่ 3

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 16:16:21 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 02/06/2020 เวลา 16:14:54 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าช้า บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 02/06/2020 เวลา 16:13:39 น.

ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคันสระประปา บ้านป่าคา หมู่ที่3 ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 01/06/2020 เวลา 16:11:03 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าช้า บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 26/05/2020 เวลา 15:21:21 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ

Warning: file_get_contents(http://www.chiangraifocus.com/rss/nlocal.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/mngcs/domains/maengoen.go.th/public_html/ajaxtabs/newsFeed.php on line 30

นายดำรงค์ จันแปงเงิน

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 331503 ครั้ง กำลังออนไลน์ 14 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์