Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

10/04/2018 เวลา 14:21:49 น.

โครงการ ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด ตำบลแม่เงิน

10/04/2018 เวลา 14:19:30 น.

โครงการอบรมอาชีพการตีมีด ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

10/04/2018 เวลา 14:16:45 น.

โครงการอบรมการปลูกพืชสมุนไพรการแปรรูปสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน ประจำปี 2561

12/03/2018 เวลา 14:40:00 น.

โครงการอบส่งส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

12/03/2018 เวลา 14:14:54 น.

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปักผ้าลายม้ง ตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

03/01/2018 เวลา 11:07:15 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 6

เมื่อ 23/04/2018 เวลา 11:37:26 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยช้างนอน หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 11/04/2018 เวลา 13:54:19 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายเหมืองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:05:03 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายห้วยปากเหมือง หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:00:59 น.

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการให้ชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 30/03/2018 เวลา 10:13:59 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 20/03/2018 เวลา 11:05:37 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยช้างนอน หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 11/04/2018 เวลา 13:53:36 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายเหมืองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:05:51 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างฝายห้วยปากเหมือง หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:01:43 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

เมื่อ 20/03/2018 เวลา 11:06:00 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 19/03/2018 เวลา 14:23:57 น.

ประกาศราคากลางขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 2

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 13:18:21 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ ในคืนวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
( Update วันที่ 23 เมษายน 2018 เวลา 17:07:14 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนฯ คืนวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
( Update วันที่ 23 เมษายน 2018 เวลา 16:52:05 นาที )
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย มอบพื้นที่พระธาตุวังซางเป็นของขวัญต้อนรับปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1380 เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและพื้นที่สีเขียวปอดแห่งใหม่ของขาวเชียงราย
( Update วันที่ 13 เมษายน 2018 เวลา 02:05:47 นาที )
ททท.สำนักงานเชียงราย เชิญชวนดาวน์โหลดคู่มือ เชียงราย แต้ แต้ เพื่อเปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่เชียงราย
( Update วันที่ 09 เมษายน 2018 เวลา 11:38:57 นาที )
หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2561
( Update วันที่ 04 เมษายน 2018 เวลา 15:08:39 นาที )
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การซ้อมแผนอุบัติเหตุ อ.เชียงแสน
( Update วันที่ 04 เมษายน 2018 เวลา 11:48:25 นาที )
ขอเชิญชวนร่วมงาน ปอยหลวงสูงวัยสร้างเมือง ในวันที่เสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
( Update วันที่ 29 มีนาคม 2018 เวลา 14:00:42 นาที )

นายดำรงค์ จันแปงเงิน

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 93105 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์