หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ประกาศ/ข่างประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลงาน/อัลบั้มภาพ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ ติดต่อเจ้าหน้าที่
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
งานกิจการสภาเทศบาล
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
 

พิธีรับพระราชทาน พันธุ์ปลานิลจิตรลดา

19/07/2021 เวลา 09:29:41 น.

โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา

16/07/2021 เวลา 08:46:48 น.

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563

13/07/2021 เวลา 11:44:21 น.

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดสภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564

08/07/2021 เวลา 13:01:49 น.

โครงการอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564

07/07/2021 เวลา 08:27:46 น.

สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16/06/2021 เวลา 13:38:55 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อ 06/09/2021 เวลา 09:46:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน โครงการจ้างก่อสร้างสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/09/2021 เวลา 15:10:24 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 11:04:31 น.

ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 16/08/2021 เวลา 11:03:47 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง จำกัดผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 09/08/2021 เวลา 10:51:39 น.

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อ 06/08/2021 เวลา 14:45:37 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 09:50:43 น.

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 30/08/2021 เวลา 09:50:07 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 10:18:38 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 09:48:36 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 24/08/2021 เวลา 09:47:48 น.

ระกาศผู้ชนะการราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบุญเรือง บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 23/08/2021 เวลา 09:42:52 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ

นายสง่า สิทธิแก้ว

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 495210 ครั้ง กำลังออนไลน์ 2 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์