Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนา
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
 

โครงการอบรมสืบสานศิลปะล้านนา

18/09/2020 เวลา 13:51:08 น.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง)

27/08/2020 เวลา 15:46:41 น.

โครงการอบรมยาเสพติดในสถานศึกษา

26/08/2020 เวลา 15:31:10 น.

โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี

24/08/2020 เวลา 16:17:47 น.

โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

24/08/2020 เวลา 15:41:58 น.

โครงการฮอมพญ๋านำพาสุขภาพดีด้วยวิถีล้านนาตำบลแม่เงิน

05/08/2020 เวลา 13:02:41 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 4

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 10:00:00 น.

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 3

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 09:59:30 น.

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 2

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 09:59:09 น.

จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ 1

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 09:58:49 น.

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เมื่อ 31/08/2020 เวลา 15:09:55 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อ 13/08/2020 เวลา 16:42:37 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านไร่ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11/09/2020 เวลา 16:26:03 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องขุ่น บ้านปงของ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/09/2020 เวลา 14:03:41 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บ้านแม่เงิน – บ้านป่าคาใต้ ของเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/09/2020 เวลา 14:02:07 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยข้างวัด บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 02/09/2020 เวลา 15:18:13 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเครื่องเสียงตามสาย)

เมื่อ 01/09/2020 เวลา 15:21:36 น.

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเครื่องเสียงอาคารห้องประชุม)

เมื่อ 31/08/2020 เวลา 15:22:18 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ

Warning: file_get_contents(http://www.chiangraifocus.com/rss/nlocal.xml) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/mngcs/domains/maengoen.go.th/public_html/ajaxtabs/newsFeed.php on line 30

นายดำรงค์ จันแปงเงิน

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 362584 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์