"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองช่าง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองคลัง
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กองการศึกษา
•  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน
•  ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่เงิน
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  หัวหน้าส่วนราชการ
•  สำนักปลัดเทศบาล
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลดเพื่อขอรับบริการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
งานทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
ผลการประเมิน LPA
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่เงิน
ความรู้กฎหมาย/ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่เงิน
ผลความประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน ITA
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 
 

สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16/06/2021 เวลา 13:38:55 น.

โครงการเทศบาลพบผู้นำชุมชน

01/06/2021 เวลา 15:09:24 น.

ประชุมเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลแม่เงิน

21/05/2021 เวลา 13:47:07 น.

บรรยากาศการเตรียมการเลือกตั้ง

31/03/2021 เวลา 11:35:13 น.

โครงการหนูน้อยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

24/03/2021 เวลา 14:36:23 น.

รดน้ำถนน หมู่ 5 และ หมู่ 10 ตำบลแม่เงิน

12/03/2021 เวลา 16:34:32 น.

 
» ดูรูปภาพทั้งหมด
แจ้งการปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง

เมื่อ 21/06/2021 เวลา 14:41:24 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 10/06/2021 เวลา 16:03:55 น.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

เมื่อ 08/06/2021 เวลา 14:21:39 น.

ประกาศแจ้งเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 01/06/2021 เวลา 14:22:38 น.

ประกาศเชิญชวนร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแมเ่งิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:19:38 น.

ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อ 19/05/2021 เวลา 11:16:45 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.64-มี.ค.64)

เมื่อ 09/04/2021 เวลา 16:19:49 น.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร1) ในรอบเดือนมีนาคม 2564

เมื่อ 07/04/2021 เวลา 11:32:57 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย4/1 บ้านแม่คำ

เมื่อ 16/03/2021 เวลา 10:54:18 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/03/2021 เวลา 10:57:34 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบยาบ เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 14:44:51 น.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่เงิน เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 14:44:02 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด

ยังไม่มีแบบสำรวจ
 ดูผลโหลวต
ยังไม่มีแบบสำรวจ

นายสง่า สิทธิแก้ว

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลแม่เงิน


นายปรัชญา แสงระชัฎ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

 
 
รวมลิ้งค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
» เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
» จังหวัดเชียงราย
» เทศบาลนครเชียงราย
» ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
» สนง.เกษตรจังหวัด
» สนง.เกษตรและสหกรณ์
» สนง.สถิติจังหวัด
» สนง.ประกันสังคม
» สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
» สถานีอุตุนิยมวิทยา
» สนง.คลังจังหวัด
» ศูนย์การศึกษานอกระบบ
» ททท.สนง.เชียงราย
» ด่านศุลกากรแม่สาย
» ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
» สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
» องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 461192 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์