Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายแม่ยาบใน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 03/05/2018 เวลา 14:41:54 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนข้ามห้วยแม่คำ หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 13/06/2018 เวลา 10:19:48 น.

ประกาศราคาการกลางโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยชัยมงคล หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 11/06/2018 เวลา 10:26:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายปงใต้ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา

เมื่อ 07/06/2018 เวลา 14:15:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายแม่ยาบใน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 07/06/2018 เวลา 14:14:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อบต.ตัดใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:19:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายอ่างห้วยทรายถึงกิ่วหก หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:18:14 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองน้ำแยกโรงงานปุ๋ย หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:15:09 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 103324 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์