Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี 2560

เมื่อ 25/04/2017 เวลา 10:31:24 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสามสมัครท้องถิ่่นรักษ์โลก(อถล.)

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 16:07:10 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:27:14 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:26:37 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 และบ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 12/11/2018 เวลา 11:25:29 น.

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 06/11/2018 เวลา 09:15:33 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 19/10/2018 เวลา 10:32:49 น.

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 09/10/2018 เวลา 14:10:46 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 135799 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์