Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)

เมื่อ 28/04/2017 เวลา 16:20:02 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนานายสุคำ บุญเรือง - นานางจีน จินดา

เมื่อ 16/02/2018 เวลา 13:34:19 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร(สายเหล่ากะลา)

เมื่อ 16/02/2018 เวลา 13:32:41 น.

ประกาศแก้ไขข้อความในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 15/02/2018 เวลา 09:33:34 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 และซอย6/1 หมู่ที่ 5

เมื่อ 13/02/2018 เวลา 16:09:45 น.

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบบประปาภูเขา(ห้วยพลู)

เมื่อ 13/02/2018 เวลา 16:09:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองปลาสร้อย

เมื่อ 13/02/2018 เวลา 16:05:56 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 03/01/2018 เวลา 15:44:09 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 75670 ครั้ง กำลังออนไลน์ 41 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์