Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:48:49 น.

    ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่  3 พฤศจิกายน  2560   เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

              ร่วมชมการแสดงมากมายที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกระทงสาย ดอกไม้ไฟ การแสดงของเยาวชนและประชาชนและการละเล่นต่างๆตามขนมธรรมเนียมประเพณีข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าคา

เมื่อ 20/07/2018 เวลา 10:14:24 น.

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เทศบาลสะอาด สู่จังหวัดสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อ 19/07/2018 เวลา 13:52:28 น.

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)

เมื่อ 18/07/2018 เวลา 15:48:12 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านใหม่ร่มเย็นถึงฝายใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 20/06/2018 เวลา 10:26:04 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านสบยาบ

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:47:01 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่เงิน - ห้วยกว๊าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 10:44:53 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 09:16:01 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 113006 ครั้ง กำลังออนไลน์ 53 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์