Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน

เมื่อ 02/11/2017 เวลา 11:48:49 น.

    ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่  3 พฤศจิกายน  2560   เวลา 17.00 น. ณ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

              ร่วมชมการแสดงมากมายที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกระทงสาย ดอกไม้ไฟ การแสดงของเยาวชนและประชาชนและการละเล่นต่างๆตามขนมธรรมเนียมประเพณีข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย อบต.ตัดใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านปงของ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:19:25 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายอ่างห้วยทรายถึงกิ่วหก หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:18:14 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองน้ำแยกโรงงานปุ๋ย หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ

เมื่อ 24/05/2018 เวลา 11:15:09 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยมะส้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 15:22:03 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยมะส้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่แยกนา นายสมพล เงินสัจจา ถึงท่อเหลี่ยมห้วยแม่เงิน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 13:32:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่การเกษตรจุดที่ 1(ลุงขัน) หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 09:05:54 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายแม่ยาบใน หมู่ที่ 12 บ้านแม่คำเหนือ

เมื่อ 03/05/2018 เวลา 14:41:54 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 99059 ครั้ง กำลังออนไลน์ 43 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์