Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 (บ้านแม่คำ)

เมื่อ 18/12/2017 เวลา 13:46:47 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเต่า หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 23/05/2019 เวลา 10:38:03 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 07/05/2019 เวลา 15:25:51 น.

ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 22/04/2019 เวลา 13:21:52 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุงขัน จุดเริ่มต้นนาพ่อหลวงสมพงษ์ อินตา ถึงนาแม่หลวงคำมวน จินดา หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ

เมื่อ 22/04/2019 เวลา 13:11:53 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังป่าช้าแม่เงิน หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 14:05:40 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ถึงกิ่วหก หมู่ที่ 3

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 14:05:07 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจากถนน คสล. ห้วยเต่าถึงท่อเหลี่ยมห้วยแม่เงิน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 18/04/2019 เวลา 14:04:32 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 173474 ครั้ง กำลังออนไลน์ 47 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์