Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (สายนานายสุคำ บุญเรือง - นานางจีน จินดา

เมื่อ 16/02/2018 เวลา 13:34:19 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน

เมื่อ 08/02/2019 เวลา 09:17:02 น.

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562

เมื่อ 07/02/2019 เวลา 15:42:07 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 06/02/2019 เวลา 13:30:44 น.

ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยต้นม่วง บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8

เมื่อ 05/02/2019 เวลา 16:01:08 น.

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 31/01/2019 เวลา 15:46:39 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายทุ่งฝายหิน บ้านไร่ หมู่ที่ 7

เมื่อ 28/01/2019 เวลา 11:58:09 น.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลำเหมือง สายทุ่งป้าแต้ว บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12

เมื่อ 28/01/2019 เวลา 11:57:20 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 149043 ครั้ง กำลังออนไลน์ 19 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์