Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อ 03/09/2018 เวลา 14:18:11 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 09/10/2018 เวลา 14:10:46 น.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

เมื่อ 04/10/2018 เวลา 15:30:07 น.

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ(โดยการเจรจาตกลงราคา)

เมื่อ 20/09/2018 เวลา 15:30:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ผลการสรรหาและแลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 07/09/2018 เวลา 10:21:36 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อ 03/09/2018 เวลา 14:18:11 น.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุง-ซ่อมแซมฝ้าเพดานและรั้วตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่เงิน

เมื่อ 21/08/2018 เวลา 15:37:51 น.

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 11:24:25 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 124483 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์