Untitled Document
 
"ดินแดนถั่วเหลือง ลือเลื่องน้ำตก อ้อมอกขุนเขา เผ่าม้งน่าดู พระธาตุแสนคำฟูยิ่งใหญ่ เที่ยวหาดทรายแม่น้ำโขง ชมโครงการเกษตรที่สูงธารทอง"
ข้อมูลทั่วไป
•  ข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
•  นโยบายผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาสี่ปี
งบประมาณรายจ่าย
รายงานผลปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่เงิน
กองทุน สปสช.ตำบลแม่เงิน
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ
แผนท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.แม่เงิน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ ทต.แม่เงิน
การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
คู่มือปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
 

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมรางริน คสล. บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 14:41:20 น.ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ตามโครงการให้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อ 12/03/2019 เวลา 09:45:37 น.

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

เมื่อ 11/03/2019 เวลา 09:20:34 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 08/03/2019 เวลา 15:13:34 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าคาเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21/02/2019 เวลา 10:27:27 น.

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมรางริน คสล. บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 14:41:20 น.

ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 14:39:58 น.

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ

เมื่อ 18/02/2019 เวลา 14:38:28 น.

 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 โทร.053-182271 แฟกซ์ 053-182271 อีเมล์ : Mng_cs@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 155845 ครั้ง กำลังออนไลน์ 18 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลแม่เงิน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์