ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563และการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลแม่เงิน

เมื่อ 18/11/2019 เวลา 11:20:35 น.